Dyrön: En pärla i Bohuslän!

Vy från Sörhamna mot Nordhamna

Stora Dyrön, eller kort och gott Dyrön, ligger mycket vackert i Älgö fjord strax söder om Tjörn. Bekvämt och skyddat i lä bakom Åstol, men ändå mitt i farleden och händelsernas centrum.

Från bergen på ön har man en strålande utsikt över omgivningarna, t.ex. mot Åstol som ligger närmast i väster. Från Dyrön ser man ön från dess bästa sida. Tack vare sin naturliga djuphamn var Åstol en gång ett av Bohusläns viktigaste fiskesamhällen.

I sydväst tornar Carlstens fästning upp sig på Marstrandsön c:a 3 sjömil bort. Längre ut i väster skymtar den numera släckta fyren Pater Noster på Hamneskär (åtminstone gjorde den det innan den monterades ned för renovering). Mot nordväst kan man skymta Klädesholmens täta bebyggelse som vitt i det gråa. Stundtals ser man färjan Hakefjord lirka sig in det smala sundet mellan det Tjörnehuvud och Tjörnekalv vidare in till Rönnäng.

Husen på Dyrön rinner ut i dalgången mellan öns två hamnar, Nordhamna och Sörhamna, och hukar sig bakom bergen i lä för det mesta i vindväg. Dyrön, som ursprungligen var ett jordbrukssamhälle, bjuder inte bara på den annars typiskt Bohuslänska kargheten - här finns också en lummig grönska. Ett lugnare tempo än den uppskruvade hets mer kända kustsamhällen kan erbjuda väntar den som hittar hit - en lisa för både kropp och själ.

Dyrön är verkligen en pärla i Bohuslän!

---

Eftersom denna web-plats är utvecklad med XHTML och CSS kan äldre web-läsare ha problem med att visa den. För att den bäst skall komma till sin rätt rekommenderas Internet Explorer 5.5 eller nyare men Internet Explorer 5.0 eller Netscape 6 skall också gå bra. För att sidorna trots allt skall gå att läsa också med äldre web-läsare finns på varje sida en länk till föregående respektive nästa sida. Ser du ingen meny ovan, använd dessa istället!

---

NÄSTA